Tellusbarns förskoleprofiler

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer. Vi lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa. Vi arbetar utifrån fyra olika profiler.

Kulturförskola

Tellusbarn kulturförskolor är fyllda med musik, skapande och drama. Här får ditt barn utlopp för sin kreativitet i alla tänkbara former. Hos oss är skapandeprocessen i sig viktig. I den väcker vi barnens nyfikenhet, upptäcker nytt och stimulerar till samspel och fantasi.

Läs mer om våra kulturförskolor

Tvåspråkig förskola

Språk är barnets främsta redskap för att kommunicera, tänka och lära. Hos oss väcker vi barnets lust och nyfikenhet att tillägna sig ett nytt språk. Vi vill stärka barnen och utformar ett sammanhang där språk, identitet och lärande
blir en helhet. Det hjälper barnen att utveckla sin egen, unika identitet.

Läs mer om våra tvåspråkiga förskolor

Friluftsförskola

Genom att vistas mycket i naturen skapar vi intresse och förståelse för växter och djur tidigt i livet. Många av de upplevelser som barnen på våra friluftsförskolor får vara med om äger därför rum i och med hjälp av naturen. Med denna förståelse och kunskap om vår natur utvecklas en respekt för omgivningen.

Läs mer om Tellusbarns friluftsförskolor

Nyckelförskola

Många barn på Tellusbarns förskolor har ett annat modersmål än svenska. Därför arbetar vi ständigt för att anpassa våra metoder för att ge barnen en god grund i det svenska språket. Då får barnen en av de viktigaste nycklarna till en väg in i det svenska samhället. Dessutom ökar deras förståelse för svensk tradition och kultur.

Läs mer om Tellusbarns nyckelförskolor