Läs mer om förskolan: Ryttis

På friluftsförskolan Ryttis i Vällingby har vi precis avslutat projektet ”Jord” och haft en vernissage för vårdnadshavarna.

I projektet har vi pratat om naturen, samlat in naturmaterial, skapat med naturmaterial, utforskat skogen och gått till återvinningsstationen. Vi har under projektet belyst de olika årstiderna och vad som händer med djuren och naturen i övergångarna.

Vi har haft ett återbrukstänk där vi samlat in sådant som ska återvinnas, grävt ner en “skräpplanka” för att se vad som förmultnar i jorden när våren kommer och vi har återbrukat material i vårt skapande såsom kartonger, kapsyler från mjölkkartonger och toalettpappersrullar.