Läs mer om förskolan: Sparrisen

Förskolans Sparrisens jordprojekt började i oktober 2022. På Sparrisen har vi tre avdelningar, och alla avdelningar valde att fokusera på ”maskar” i början av projektet, utan att vi hade stämt av med varandra.

På avdelning Björken där de yngsta barnen går har barnen varit ute och grävt bland löven och hittat maskar. De tog med dem till förskolan och använde microägget och tittade på masken i iPaden. De har också gjort egna maskar av trolldeg som de målat. De har även målat maskar på papper som klippts ut och klistrat fast dem tillsammans med löv till fina tavlor.

På avdelning Tallen (mellangrupp) var barnen ute i stora skogen och hittade många maskar, de tog med maskarna hem i ett terrarium. På avdelningen bodde maskarna en tid och barnen kunde se hur de rörde sig och vad de gjorde. Barnen har känt på maskarna och lärt sig vad maskar bor vad de gör och vad de äter.

På Avdelning Eken (äldsta barnen) visade barnen stort intresse för maskar. När de hade varit ute för att leta mask och hittat tre stycken, ville de veta allt om vad maskar kunde göra och vad de äter osv. De lärde sig att maskar inte har ögon eller öron, men de har en mun utan tänder och de har fem hjärtan ❤❤❤❤❤. De fick lära sig att maskar äter löv som de drar ner i sina hål. När det regnar kommer maskarna upp på marken för att inte drunkna, och de täcker också sina maskhål med bajs som för det mesta är gjorda av jord.

Barnen upptäckte också gråsuggorna som är en viktig nedbrytare i våra skogar, de trivs där det är mörkt och fuktigt. Barnen lärde sig att gråsuggor är kräftdjur och att de har pansar på kroppen. De ”pratar” med sina antenner och äter nedfallna löv och pinnar. När gråsuggor bajsar, bajsar de kuber.