Läs mer om förskolan: Ryttis

Projekt ljud på förskolan Ryttis

Under höstterminen hade vi på förskolan Ryttis i Vinst, projekt ljud. Vår frågeformulering under projektet var: ”Hur kan vi upptäcka ljud?”

Vi startade projektet med att samla barnen där de fick berätta vilka ljud de tycker mest om. De fick också berätta vilka ljud de hör eller har hört hemma. Vi fick fina samtal tillsammans om olika ljud som de upplevt hemma och vilka ljud som gjorde dem glada.

Därefter kom vi tillsammans fram till olika hypoteser; kan vi se ljud och hur? Vilka sinnen väcker ljud? Kan vi se det enskilda barnets ljud och hur?

I projektet har barnen spelat ljudmemory, skapat QR-koder med olika ljud, gått på ljudpromenader, spelat in ljud, lyssnat på olika ljud och olika typer av musik, mätt ljud med en digital decibelmätare, skapat ett stapeldiagram utifrån olika ljud, funderat på vilka känslor som en viss typ av ljud väcker och skapat utifrån olika typer av musik.

Mål från läroplanen kopplad till våra aktiviteter:

  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen