Läs mer om förskolan: Tulpanen

Under hela våren har avdelningen Blåklockan (storbarnsavdelningen) på förskolan Tulpanen arbetat med ett projekt som vi kallat ”staden”. Projektet har omfattat flera arbetssätt med skapande som kärnaktivitet.

Barnen har fått skapa kring temat ”staden” i mindre grupper vilket bland annat resulterat i en bildvägg där barnens bilder blandats med affischer på hur städer förr och nu kunde och kan se ut.

Även en tavla har skapats där barnen ritat och byggt träd, hus och trädkojor, i en blandning av 2D och 3D.

Vi har även påbörjat att bygga en stad på ett bord placerat i centrum av avdelningen Blåklockan. Bordet har täckts med kartong där barnen fått måla land och hav. På land har vägar och gräs vuxit fram. Hus av papper har byggts i 3D och placerats ut mellan vägarna. Även en tunnel av kartong med sten på har byggts.

Bokläsning
Vi har läst böcker tillsammans om brandmän som åker på utryckning i staden, katter som bor i staden Uppsala, barn som går på utflyt i skogen bortom staden med mera. I alla böcker vi läst har vi försökt hitta kopplingar till projektet ”staden”. Många böcker har bilder på städer eller inslag som finns i städer. Vi har studerat bilderna och samtalat om dessa.

Promenader
Vi har varit på skogsutflykter och under promenaderna dit, har vi stannat till för att prata om gatubelysningen, miljöstugorna, trafiken och annat som dykt upp.

Besök på biblioteket
Vi har tagit en promenad och besökt biblioteket för att visa denna samhällsfunktion.

Teater och utställning
Vi har utforskat vad staden har att erbjuda gällande underhållning och kultur och då gjort ett teaterbesök samt besökt en utställning.

Åkt buss
I samband med besök på en utställning har vi åkt buss och samtalat om denna samhällsfunktion.

Lekt affär
Vi har lekt affär och restaurang både inne och ute.

Film
Sett film om hur avloppsvatten spolas från våra hus och sedan forslas i stora rör till reningsverket, renas och sedan släpps ut i omloppet igen.