Läs mer om förskolan: Smedby

Rätt mat ger barnen förutsättningar för utveckling och lärande

Hos oss på kulturförskolan Smedby arbetar vi dagligen med hälsa och rörelse. En balans mellan kost, rörelse och vila under dagarna ger barnen de bästa förutsättningarna för lärande och som ni vet står det om barnens rätt till vila i läroplanen för förskolan: ”Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.” (lpfö 2018 s, 7).

Om rörelse står det följande: ”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.” (lpfö 2018 s, 9).

Men var står det om kosten som är så viktig för små barns kognitiva och fysiska utveckling? Under de första fem åren växer kroppen otroligt fort och det är även under dessa år som barnens matvanor grundläggs.

Hos oss på kulturförskolan Smedby fokuserar vi på ekologisk, näringsrik, varierad och säsongsbaserad kost. Här nedan ser ni lite olika alternativ, vi serverar barnen en vanlig dag.

Vårt köksbiträde Sara som bakar bröd:

De vuxnas förhållningssätt till måltidens betydelse är otroligt viktiga. Vi arbetar därför med i ”Pedagogisk måltid”där vi vuxna är förebilder för barnen där vi tillsammans sitter ner i en lugn miljö, äter samma mat och konverserar med barnen. Vi uppmuntrar och förmedlar ett positivt kroppsspråk och mimik vilket ger barnen trygghet till att våga testa på ny mat.

En inbjudande grönsakstallrik, utseende på maten och sinnesintryck påverkar barnens gillande:

Att vara hungrig påverkar humöret vilket leder till sämre lärande och sociala förmågor. Vi ser till att alla barn får äta sig mätta på näringsrik mat varje dag och anpassar givetvis kosten utifrån allergier, intoleranser, religiösa skäl och etiska skäl. Den anpassade kosten liknar den ordinarie kosten, detta för att barnen inte ska känna utanförskap.

Barnen uppmuntras till att ta mat själva, detta för att känna tillit till sin egen förmåga.

En mättande och näringsrik frukost där barnen får välja olika alternativ:

Snart får vi avnjuta mellanmålet ute igen.

Nu har ni fått en liten inblick i hur maten och måltidspedagogiken ser ut hos oss på kulturförskolan Smedby.