Läs mer om förskolan: Robinson

Förra veckan hade vi på förskolan Robinson i Enköping en regnbågsvecka, som ett avslut vårt temaarbete med normer och värden. Veckan handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att barnen ska kunna delta i verksamheten på lika villkor. Förskolans uppdrag är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för alla barns utveckling och lärande.

Några av barnen fick besök av en regnbågsfé som ville att barnen skulle skapa sina egna regnbågar. Vi pratade om olika familjekonstellationer, regnbågsfamiljer och jämställdhet och några barn ritade sina familjer och skapade ett kompisträd. De barn som ville ritade en egen flagga. 😊