Läs mer om förskolan: Smedby

Idag, tisdagen den 21 mars, rockade vi sockorna hos oss på kulturförskolan Smedby genom att vi, barn och vuxna hade två olika strumpor på oss och hyllade olikheter. Olika är bra! Hela förskolan samlades och dansade loss tillsammans till Rocka sockorna-låten.

Syftet med ”Rocka sockorna” är att hylla olikheter och slå ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

Vi vill dela med oss att: Enligt förskolans reviderade läroplan, Lpfö 18, står att läsa: Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra och att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt, s 5, Lpfö 18.