Rörelse och skapande på förskolan Fiolen

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

I ett projekt på förskolan Fiolen har barnen utforskat rörelse och hur vi människor rör oss, genom att uttrycka sig i bild, form och dans.  

Inledningsvis ritade barnen olika figurer, med rörelse som utgångspunkt. Därefter deltog barnen i miniröris, där de skulle härma de olika rörelserna som de hade ritat. Detta blev spännande! Barnen turades om att härma de olika rörelserna och sedan fick kompisarna gissa på vilken rörelse som härmades. I denne process gavs barnen möjlighet att både träna på kroppsuppfattning, koordination, koncentration och samarbete.  

Längre fram i projektet skapade barnen dockor med hjälp av piprensare och aluminiumfolie, för att sedan fortsätta det skapande arbetet med att forma dockor av lera. Detta blev en intressant fortsättning i projektet då barnen fick möjlighet att utforska hur det tvådimensionella nu blev tredimensionellt.  

Nästa steg är att berätta en saga utifrån rörelserna och figurerna, med hjälp av rekvisita som barnen själva kommer att skapa med återbruksmaterial. Med detta moment får barnen öva på att utrycka sig med ord och på att berätta och skriva.  

Genom att arbeta i projektform får flera kunskapsområden mötas, i allt från rörelse, till skapande och språk. När vi arbetar över ämnesgränser skapas meningsfullhet och sammanhang för barnen. Andra positiva effekter med undervisning i projektform är att få fördjupa sig i olika områden tillsammans med barnen, men samtidigt kunna ge utrymme för att ändra riktning utifrån barnens intressen.   

Fler inlägg

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga

Torget

Kolonilotten i Rinkeby

I Rinkebydalens koloniträdgårdsförening finns förskolan Torgets egen kolonilott. Under april har förberedelserna varit i full gång, för att kolonilotten ska stå redo för denna odlingssäsong. Förra våren när förskolan fick tillgång till kolonilotten hann de inte riktigt med att förbereda innan allt stod i full blom. Både det som de själva sått och annat spännande kikade fram ur jorden. I år har förskolan Torget varit ute i god tid och personalen har arbetat med att gräva upp och vända på jorden så att den ska stå redo för sådd. I år tänker förskolan ta kontroll över växtligheten på kolonilotten och