Rörelse och skapande på förskolan Fiolen

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

I ett projekt på förskolan Fiolen har barnen utforskat rörelse och hur vi människor rör oss, genom att uttrycka sig i bild, form och dans.  

Inledningsvis ritade barnen olika figurer, med rörelse som utgångspunkt. Därefter deltog barnen i miniröris, där de skulle härma de olika rörelserna som de hade ritat. Detta blev spännande! Barnen turades om att härma de olika rörelserna och sedan fick kompisarna gissa på vilken rörelse som härmades. I denne process gavs barnen möjlighet att både träna på kroppsuppfattning, koordination, koncentration och samarbete.  

Längre fram i projektet skapade barnen dockor med hjälp av piprensare och aluminiumfolie, för att sedan fortsätta det skapande arbetet med att forma dockor av lera. Detta blev en intressant fortsättning i projektet då barnen fick möjlighet att utforska hur det tvådimensionella nu blev tredimensionellt.  

Nästa steg är att berätta en saga utifrån rörelserna och figurerna, med hjälp av rekvisita som barnen själva kommer att skapa med återbruksmaterial. Med detta moment får barnen öva på att utrycka sig med ord och på att berätta och skriva.  

Genom att arbeta i projektform får flera kunskapsområden mötas, i allt från rörelse, till skapande och språk. När vi arbetar över ämnesgränser skapas meningsfullhet och sammanhang för barnen. Andra positiva effekter med undervisning i projektform är att få fördjupa sig i olika områden tillsammans med barnen, men samtidigt kunna ge utrymme för att ändra riktning utifrån barnens intressen.   

Fler inlägg

Symfonin

Naturupplevelser

På Tellusbarns kulturförskola Symfonin tycker både barn och personal om att vara ute, vi besöker regelbundet skogsområden och parker i närområdet. Det händer även att vi grillar pinnbröd eller korv med bröd i naturen, samt kokar te på stormkök. Barnen får en längre dag ute där de får utmana sin grovmotorik med bergs- och trädklättring och kojbyggen. Samtidigt pratar vi om allemansrätten och undersöker vad som finns i naturen.Det är inte heller helt ovanligt att vi får med oss en skräppåse tillbaka till förskolan med sådant som barnen hittat och som inte hör hemma i naturen.  Uppskattade dagar, som även

Fiolen

Möte med konstnärer

I det här projektet får barnen möta några moderna konstnärer och lära sig om konstens grunder och inspireras att skapa både individuellt och i grupp genom att experimentera olika material och tekniker på ett lekfullt sätt. Olika aktiviteter med både kollektiva och individuella uppgifter är det som främja lekfullhet, de material och verktyg vi använder kräver ingen förkunskap och är det som gör att barnen kan föras med och framåt i skapande processen och inte fastnar i något prestationskrav. Första konstnären som barnen fick inspireras av var Jackson Pollock. I Ateljén fick barnen leka att de var på ett besök