Läs mer om förskolan: Uppfinnaren

Rörelseglädje på förskolan Uppfinnaren

På tvåspråkiga förskolan Uppfinnaren arbetar en småbarnsavdelning med rörelse som projekt nu under hösten. De skapar en lustfylld och givande stund tillsammans genom dansen och rör sig till olika låtar som barnen är bekanta med. Alla barn dansar utifrån egen förmåga, håller varandra i handen och det inspirerar de andra kompisarna i barngruppen att vara med och röra sig i takt till musiken. En bra start på dagen för våra yngsta barn på förskolan!