Läs mer om förskolan: Smedby

Russinhissen – experiment på kulturförskolan Smedby

Barngruppen har undersökt om ett russin flyter eller sjunker i ett glas kolsyrat vatten respektive i ett glas vanligt vatten.

De upptäckte att russinen börjar åka upp och ner i glaset med kolsyrat vatten. Det beror på att det kolsyrade vattnet innehåller en gas som heter koldioxid. När russinen har legat en liten stund i vattnet bildas små gasbubblor av koldioxid på dem. Gasbubblorna sätter sig fast på russinen och lyfter dem upp till ytan. Så snart russinen kommer upp till ytan spricker bubblorna och russinen sjunker ner till botten igen. Sen börjar allt om igen och russinen åker upp och ner i glaset.

Medan det i glaset med stilla vatten inte händer någonting med russinen.

Genomförande

Först fick barnen titta på en kort film från UR Play (Tigger testar). Sedan fick barnen göra samma experiment tillsammans med pedagogerna, för att se hur russinhissen fungerar i praktiken. Efter aktiviteten reflekterade vi tillsammans kring experimentet och barnen fick penna och papper för att rita och berätta vad de kommer ihåg från aktiviteten .

Ur läroplanen 18 för förskolan: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att utforska och upptäckta teknik i vardagen och förmågan att testa enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Även förmågan att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar (Lpfö18,s.13-14).