Läs mer om förskolan: Tallkrogen

I förskolan är det tradition att ha samling. Men vad är en samling och vad fyller den för syfte? Kan man göra barnen delaktiga och ha inflytande i detta möte? Samling är ett av alla möten mellan oss olika individer på förskolan. Vi möts också vid måltiderna, det är en samling där också men i ett annat forum.

På förskolan Tallkrogen och avdelningen Paletten har vi en mångfald av olika samlingar att erbjuda barnen. Vi vuxna planerar och funderar på vad vi vill uppnå vid ett sådant möte, så lyssnar vi in vad barnen vill. När barnen engagerar sig i valet av innehåll så är det lättare att fånga deras uppmärksamhet under hela samlingen. De har ett stort inflytande på innehållet, men också på genomförandet. Att barnen känner att de blir lyssnade på och att deras önskan är viktig är en del i vårt nystartade projekt Hållbar Utveckling samt att våra styrdokument poängterar att barnens delaktighet är viktig för den enskilda individen utveckling.

Hur kan då innehållet se ut i en samling? Vi pedagoger är olika och vi har olika innehåll på samlingarna.

Barnen på avdelningen Paletten möts av sagor med konkret material, sånger, rörelselek, experiment, matematik, högläsning, bokstavsjakt, kluringar med mera. Vi har ett rikt utbud av konkret material som vi använder oss av.

För att extra tydligt visa att det är samling så har vi en särskild matta vi lägger ut, den är rund och man sitter utanför kanten på den så att innehållet kan få ta plats på mattan. För det är ofta vi använder konkret material!

När vi sjunger om “Lilla fru katt” så finns det såklart en katt och hennes kattungar. Genom konkret material förstärker vi innehållet i texten och materialet bidrar till utvecklande samtal om dess innehåll. Det är lättare att prata om en katt eller ett annat djur om man har det framför sig, det är mycket mer levande. Katten kan få en annan innebörd annat än innehållet i sången. När man plockar fram katten och dess ungar så måste man vara försiktig så de inte blir rädda eller gör sig illa. Vi arbetar med röstläge, att katten blir rädd om man pratar högt eller kanske drar den i svansen. Hur skulle du känna dig om du var katt och någon stor människa drog dig i svansen och använde ett högt röstläge? Här förstärker vi deras empatiska förmåga genom katten. Och de får också genom egen erfarenhet dela med sig till sina kompisar.

När den blå hemliga lådan tas fram så dallrar nästan luften kring vår samlingsmatta, vad ska plockas fram och vem ska få börja. I den blå hemliga lådan finns Kims lek, den lek i vilken man presenterar materialet tydligt och sedan ska alla blunda och därefter får varje barn tala om vad som plockats bort. Ibland också två saker. I det här mötet, genom denna lek så kan alla vara med efter sin förmåga, man kan få en ledtråd på vad som är borta om man tycker det är svårt, man kan peka på vart den låg och kanske dess färg. Är det till exempel ett lamm så kan de få ledtråden att man bräker. Och det är aldrig samma saker som man plockar fram, det är så spännande! Och vill man göra det extra svårt så kan man blanda runt materialet så de får en ny plats. När de är trygga med hur det går till får de hålla i leken! Det är sådan respekt från gruppen när ett barn leder, de vet att de kommer att få samma respekt tillbaka när de får möjligheten. Ibland är denna lek så populär att barnen själva plockar ihop material och leker leken i sin lek. Men också att de vill använda sitt material på nästa samling. Och de får de väldigt gärna göra!

Vi sjunger och har olika rörelseprogram där de får öva på sin motorik och samarbetsförmåga. De tränar också på att lyssna och på att ta en instruktion på rätt ställe. Att både lyssna och göra kan vara en svår kombination, men är oerhört viktig att träna på. Det använder barnen vid många tillfällen under dagen, till exempel att prata och klä på sig. En viktig egenskap att öva på.

När Bockarna Bruse gör entré på våra samlingar kan man aldrig veta innehållet. Vi har flera olika versioner av bockarna, trollet och bron. Det är en traditionell saga som funnits länge. När barnen är trygga med det traditionella innehållet så kan man twista till hela sagan. Det kan vara stora bocken som är rädd för trollet eller att trollet är rädd för bockarna. För att arbeta med de viktiga värdegrundsfrågorna; hur man är en bra kompis? Då kan bockarna och trollet vara utgångspunkten. Varför är trollet så argt och vill äta upp bockarna? Har trollet inte några kompisar? Hur känns det att inte ha en enda vän?

Att ändra innehållet men ändå behålla strukturen så kan allt hända! Och här kommer barnens tankar och viljor fram. De kan hitta på ett nytt innehåll, de kan leda sagan tillsammans, eller en pedagog och barnen gör om innehållet tillsammans under sagans gång.

Vi pedagoger är oerhört viktiga för att det ska bli en lustfylld samling, ett givande möte för alla individer i gruppen. Vi behöver krydda oss och innehållet för att locka med oss alla barn. För hur kul är det med en samling där det inte händer något eller att det bara är tillsägelser? Genom att man som pedagog är kreativ och själv tycker det är kul att leda. Man behöver också ha förmågan att se och lyssna in nyanser i vad barnen är intresserade av och kunna erbjuda och utveckla intresset med givande innehåll.