Läs mer om förskolan: Smedby

Sångstund varje torsdag på kulturförskolan Smedby

Idag samlades alla barn från varje avdelning på förskolans ”torg” för en sångstund. Vår docka Musik-Martin vara med och hälsade på alla barn och därefter sjöng vi tillsammans många olika, härliga sånger och barnen klappade till sången och tyckte detta var jätteroligt.

Sångstunden blir ett sätt att lära av varandra. Kommunikation och socialt samspel tränas när barnen uppmuntras att spela och sjunga tillsammans. Sångstunden möjliggör för barnet att bekräfta sig själv i sociala sammanhang.

Sång och musik kan också vara ett bra redskap för att stimulera barns språkutveckling. Språk och musik har en gemensam takt och rytm.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att uttrycka och kommunicera, uppleva tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som sång, musik, rörelse. (Lpfö18,s.14).