Läs mer om förskolan: Symfonin

Sinnesvecka på förskolan Symfonin

På förskolan Symfonin i Sköndal har barnen denna vecka haft sinnesvecka. De har utforskat lukt, smak, känsel, hörsel och syn och barnen har fått ta del av många olika och roliga aktiviteter som fått sinnena att arbeta på olika sätt.

Exempel på dessa är att barnen har fått titta på olika synvyer, känt på olika material, doppat fötterna i olika temperaturer av vatten, lyssnat till ljud för att sedan koppla ihop det med rätt föremål, munmålning, smakat på olika sura, söta och beska frukter och använt sin näsa för att lukta på olika dofter.

Sinnesveckan avslutades med balans och att använda hela kroppen i ett stort disco hela förskolan tillsammans.