Självporträtt på Piazzan

Under hösten har femåringarna på avdelningen Orange på förskolan piazzan tillbringat mycket tid i I ateljén. De har skapat självporträtt av olika material  och tekniker såsom teckning med blyertspenna, målning med flaskfärg, limning med naturmaterial samt skulptering i lera.

Barnen har studerat sig själva i spegel men också tagit hjälp av varandra i skapandet.

Barnen noterar likheter och olikheter med varandra och lär sig utveckla respekt för varandra och sig själva.  

Syftet med att ha samma uppgift med olika material är att åskådliggöra varje materials potential och därmed ge barnen verktyg. När barnen får tillgång till detta så ges deras fantasi, kreativitet och tankegångar utrymme.