Läs mer om förskolan: Smedby

Skapa bondgård med olika föremål

I veckan fick barngruppen på kulturförskolan Smedby undersöka, utforska och skapa en liten bondgård genom att använda sig av salt, färg, naturmaterial, djurleksaker och ett ljusbord.

Genomförande: Barnen hällde grön färg på saltet och låtsades det är gräs. Sedan hällde vi det gröna saltet (gräset) på ljusbordet och hämtade också djurleksakerna och naturmaterial som kottar och löv och barnen började skapa liten bondgård som de lekte med.

Därefter började barnen klämma och känna på saltet och fick se skillnaden på färgen på saltet innan och efter på ljusbordet. Barnen började även att mata djuren med gräset som de hade skapat (saltet)  och det blev en stund av lek och att lära. Samtidigt som vi pedagoger tillsammans med barnen räknade hur många djur det var och frågade dem om djurens levnadssätt och naturmaterialen.

Syftet med denna aktivitet var att barnen ska få möjlighet att lära sig kunskapskrav kring matematik, språk, naturvetenskap, digitalisering och samarbetsförmåga.