Läs mer om förskolan: Uppfinnaren

Vi har introducerat och arbetat med lera som skapande material i barngruppen. Syftet med aktiviteten var att skapa möjlighet för barnen att uttrycka sig genom bild och form, utforska lera som ett nytt skapande material där barnen fick känna och forma med lera inspirerade av sagan ”Guldlock och de tre björnarna”.

Barnen skapade sin egen ” björns skål” genom att kavla ut leran och forma leran med sina händer, samt med stöd av en liten skål som mall för att skära runt lera. Barnen fick även möjlighet att måla och dekorera sina skålar utifrån deras egen kreativitet och förmågan, där de uppmuntrades att blanda färger och skapa olika nyanser och egna mönster. Barnen utvecklar förståelse kring hur en ny färg kan skapas genom att blanda två eller flera färger. Mest populärt blev “regnbågen” och “randig” mönster.

Skapandet tog plats genom 3 olika faser: introduktion – känna och arbeta med leran, forma egna skålar men leran, måla och dekorera skålarna.

Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla ((Lpfö 18):

  • Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.
  • Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans