Läs mer om förskolan: Smedby

På kulturförskolan i Smedby fokuserar vi nu på normer och värden för att skapa trygghet, trivsel och kompisregler. Pedagogerna och barnen samtalar dagligen om hur man är en bra kompis.

I min roll som konstpedagog har jag lyssnat in vad barnen och pedagogerna arbetar med och sedan har vi valt ett gemensamt arbetssätt på hur vi skapar i ateljén relaterat till normer och värden.

Avdelning Blåklockan skapade olika regnbågar med hjälp av vattenfärger i olika kulörer som sedan sattes upp i form av en ram runt texten ”hur är en bra kompis”.

Avdelning Gullvivan valde att göra en kompissol tillsammans med barnen i ateljén. Vi använde oss av flytande flaskfärg och återvunnen wellpapp. Barnen har fått måla sina händer och gjort handavtryck som vi sedan klippte ut och klistrade fast som solstrålar runt om solen.

Avdelning Prästkragen har i sin tur valt att göra ett kompishjärta med hjälp av röd flytande flaskfärg och återvunnen wellpapp. Vi kommer att fortsätta att använda oss av återvunnet material och samtala om en hållbar utveckling när vi skapar i ateljén fortsättningsvis framöver.

Mål ur läroplanen: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, Lpfö18.s 14

Elise Råman Delin, konstpedagog