Läs mer om förskolan: Uppfinnaren

På förskolan Uppfinnaren i Blåsut börjar barnen komma tillbaka efter ledigheten och våra nya barn välkomnas till förskolan.

Fokus i alla arbetslag och barngrupper just nu är gemenskap, trygghet och allas lika värde. På en yngrebarnsavdelning har de arbetat med detta genom att skapa en gemensam tavla med hjälp av barnens egna fotavtryck.

Syftet med undervisningssituationen är att barnen får mötas i gemenskap och skapa tillsammans. De får samsas och turas om att gå på pappret. Och de får vänta på sin tur om alla penslar för att måla fötterna är upptagna. Genom att barnen går och gör fotavtryck på tavlan så är snart hela tavlan fylld med barnens egna avtryck.

Tavlan blir en symbol för barnens lika värde, hur viktiga var och en är för att bidra för varandra och i gruppen. För utan barnen, och utan varandra, hade vi inte fått en hel tavla med fotavtryck. Små steg gör stora underverk!