Läs mer om förskolan: GalaxenThe Cottage

På de båda förskolorna Tellusbarn Galaxen och Tellusbarn The Cottage på Södermalm i Stockholm skapar barnen löpande i mindre grupper tillsammans med ateljépedagoger i förskolornas ateljéer. Med utgångspunkt i vårt närområde här på Södermalm har barnen de senaste månaderna fått dyka in i ett projekt om skapande av byggnader av alla de slag.

På The Cottage har barnen tillsammans med konstpedagog fått tillverka versioner av de gamla trähusen i Vitabergsparken och de har byggt en egen modell av Vattentornet på Mosebacke, eller ”slottet” som de själva valt att kalla det. Deras egen förskola har också blivit en miniatyr på de äldsta barnens initiativ.

Att i återbruksmaterial få skapa sina egna drömhus med egenskaper som endast fantasin kan sätta stopp för har barnen på Galaxen arbetat med sedan länge. Det visade sig bli en riktig favorituppgift även för barnen på The Cottage.

Barnens byggen ställs nu ut på Tranströmerbiblioteket vid Medborgarplatsen. I alla tre fönster mot Götgatan kan barnens fantasihus beundras av förbipasserande och inne i lokalen på gatuplan finns söderkåkar, Söder Torn, Mosebacke Vattentorn, fler fantasihus och inte minst hela glasväggen ned till tunnelbanan smyckad av målningar på transparent underlag.

Allt som allt handlar denna utställning på gatuplanet i biblioteket om såväl hus som finns på Söder som hus som skapats på Söder. Söderkåkar – helt enkelt!