Läs mer om förskolan: Smedby

Sommarbrev från rektor 30 juni

Nu börjar vi närma oss slutet av läsåret 2022/2023 och vi har ett härligt sommarlov i sikte. Det har varit ett fantastiskt läsår fyllt med många härliga och lärorika tillfällen tillsammans med barnen. Det är otroligt roligt att få följa barnens utveckling och se vilka enorma framsteg som de gör. Jag vill tacka alla vårdnadshavare för att ni – liksom vi – varje dag försöker göra det bästa för våra barn!

Tack för ert goda samarbete under läsåret, allt från glada morgonhälsningar till givande samtal kring barnens utveckling och lärande. Tack även för förtroendet att ha hand om det dyrbaraste som finns – era, men även våra, barn!

Jag vill även passa på att informera om att vår förskola har haft flera olika tillsyner under vårterminen 2023 med goda resultat och den sista tillsynen var en kvalitetsgranskning som utfördes av utbildningskontoret i Upplands Väsby kommun. Tillsynen har visat att vår förskola uppfyller kraven inom alla undersökta områden vilket resulterade i en prickfri tillsyn 2023-05-30. Detta är något som vi är otroligt nöjda och stolta över.

Vi har arbetat för likvärdig utbildning med god kvalitet för vår förskola vilket vi kommer att fortsätta arbeta med och se till att bibehålla kvaliteten i vår utbildning där vi även ska arbeta fram nya innovativa lösningar som gagnar hela förskolan och att barnens vistelsetid ska fortsätta vara rolig, trygg och lärorik!

Tack till er vårdnadshavare som samverkade under tillsynen. Mer information går att läsa via nedan bifogat länk: https://tellusbarn.se/tellusbarn-smedby-far-godkant-pa-alla-omraden-i-kommunens-granskning/

Tillsynsrapporten kan du också läsa via länken nedan.

Nu önskar jag er alla ett riktigt långt och skönt sommarlov, med mycket sol, bad och ljumma sommarkvällar!

Väl mött i augusti!
Lollo Lusiné Manasian 
Rektor, kulturförskolan Smedby