Läs mer om förskolan: Framtiden

Förskolan Framtiden i Sollentuna är en av Tellusbarns nyckelförskolor. På våra nyckelförskolor finns många barn som har ett annat modersmål än svenska och vi arbetar ständigt för att anpassa våra metoder för att ge barnen en god grund i det svenska språket. Då förser vi barnen med en av de viktigaste nycklarna till en väg in i det svenska samhället.

Det finns många olika metoder att arbeta utifrån för att stärka barnen i deras språkutveckling. Till exempel genom samtal, dialogisk högläsning och språklekar. Pedagogerna använder även bildstöd och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Då kan de möta barnen utifrån deras förståelse och var de befinner sig i sin individuella språkutveckling.

På våra förskolor använder vi oss också av bilderbokstjänsten Polyglutt som ska främja läsglädje, fantasi och ordförråd hos barnen.