Läs mer om förskolan: Solen

Språkträning på förskolan Solen

Nyckelförskolan Solen har fyra avdelningar som jobbar utifrån DBR, Bornholmsmodellen, högläsning och flerspråkighet.

Avdelning ”Snöflingan” (1-3 år) lyssnar på bilderboken ”Tittuuut Babblarna” via Polyglutt. Vi tittar på bilderna och samtalar om vem som gömmer sig bakom varje grej och sedan sätter ord på det som Babblarna håller i, till exempel ”Dodo håller i en vindsnurra”. Med de yngsta barnen får man förenkla högläsning genom att samtala kring bilderna i boken och sätta ord på det man ser.

Syftet med högläsning är att barnen ska utveckla sitt språk genom att utöka sitt ordförråd, samtala och berätta om det man ser och hör.

Avdelning ”Solstrålen” (1-3 år).

Vi på Solstrålen har en plan för att stödja barnens identitet, modersmål och flerspråkighetsutveckling. Vi använder oss av tydliga bilder och i samspel med våra flerspråkiga pedagoger kan barnen sätta ord på vardagliga saker, till exempel vad vi äter vid frukost, lunch och mellanmål.

Syftet med aktiviteten är att utveckla barns förståelse för flerspråkighet i samband med modersmålutveckling.

Avdelning ”Regnbågen”(3-4 år)

Arbetar utifrån före- Bornholmsmodellen i samband med Dialog book reading under högläsningen. Syftet att arbeta med Bornholmsmodellen är att utveckla, utmana och främja barnens språkutveckling. Barnen har möjlighet att dela i högläsning, språklekar, samt att svara på frågorna, sjunga och att rimma med hjälp av bilderna.

Avdelning ”Månen” (4-6 år)

Jobbar utifrån DBR. Språket är grunden för allt lärande. Ett sätt att jobba med språket är att läsa böcker tillsammans. Att läsa tillsammans med barnet hjälper barnet att få ett större ordförråd.

Vi arbetar med DBR med syftet att berika och bredda barnens ordförråd samt ge barnen ord som inte lika ofta får möta i vardagliga tal.

Vi har valt en bok som heter ”Hilma får ett eget djur”. I boken läste vi om Hilmas familj, hur många personer fanns det i hennes familj? Efter att barnen har svarat om sin familj och hur många personer finns i deras familjer och hur många syskon de har. De fick också veta vad en familj är.

Mål utifrån förskolans läroplan:

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd (lpfö 18, s.14).
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka  ifrågasätta och samtala om dessa, (lpfö 18, s.14).
  • barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och att samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka , lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. (lpfö18, s.14)
  • barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (lpfö18, s.14)