Läs mer om förskolan: Tulpanen

Språkutvecklande projekt på förskolan Tulpanen i Uppsala

Avdelning Solrosen; 1–2-åringar

På avdelningen Solrosen går de allra yngsta barnen. På avdelningen arbetar pedagogerna nära barnen och hjälper dem att tolka, sätta ord på saker och ting, upprepa och uppmuntra för att främja och stimulera barnens språkutveckling och utöka ordförrådet.

Vi använder oss av bildstöd och stödtecken TAKK för att förstärka språket i vår dagliga undervisning. Här sorterar de äldsta barnen knappar med en pedagog som tecknar och benämner de olika färgerna.

Avdelning Fyrklövern; 2–4-åringar

På avdelningen Fyrklövern går barn som är mellan 2 och 4 år gamla. På avdelningen arbetar vi pedagoger språkutvecklande under hela förskoledagen.

Vi använder oss av evidensbaserat material i våra undervisningssituationer. Vi arbetar återkommande med Dialogic Book Reading och ”Före Bornholsm modellen” på förmiddagarna, på eftermiddagarna har vi varje dag någon form av språksamling, det kan antingen vara en sångsamling eller en sagosamling.

Vi använder oss av hela meningar när vi pratar med barnen och vi uppmuntrar barnen att använda sig av sina ord som de kan.

Vi kommer under terminen att arbeta utifrån ett sagoprojekt där språk ligger i fokus. Vi kommer att använda oss av boken ”Knacka på” som ger oss många förutsättningar för att prata om allt som boken ger oss.

Vi går även till biblioteket en gång i veckan med en mindre grupp för att få prata, bläddra och titta i oändligt med böcker.

Avdelning Blåklockan; 4–5-åringar

På avdelningen Blåklockan går de äldsta barnen. Vi arbetar språkutvecklande under hela förskoledagen på olika sätt. I dagens alla situationer samtalar vi, benämner och utvecklar det barnen pratar om. I den planerade undervisningen på för- och eftermiddagarna får barnen ta del av olika material och metoder som vi använder.

Vi arbetar i mindre grupper under dagarna vilket gör att alla barn lättare kommer till tals och är delaktiga.

Bland annat Dialogic Book Reading, DBR, då vi tillsammans samtalar om bokens bilder och händelseförlopp.

Vi arbetar också med Före Bornholmsmodellen då barnen på ett strukturerat sätt får bygga upp språket genom språksamlingar.

Ett annat viktigt område är värdegrundsarbetet. Bland mycket annat har vi känslosamlingar, då vi lär oss förstå känslor, utvecklar social förståelse och övar färdigheter för samspel.

Innan mellanmålet på torsdagar samlas vi för att prata om hur vår vecka tillsammans har varit, en reflektionsstund då den som har diamanten säger något den vill berätta. Bara de som vill, annars skickas stenen vidare till nästa person.

Vi vill hjälpa barnen att utveckla vardagsspråket för att kunna berätta om sina tankar och önskemål. Också att automatisera språket och upprepa, till exempel enkla vardagsfraser som ”kan du skicka smöret tack”.