Hur kan tidiga insatser genomföras i förskolan och vilka stödjande faktorer och möjliga hinder finns i dessa implementeringsprocesser?

Detta diskuterades under fredagens symposium anordnat av forskarskolan i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Vår specialpedagog Camilla Suarez var på plats tillsammans med Lisbeth Bäck och Birgitta Leyman som är specialpedagoger i Sundbybergs kommun. Tillsammans berättade de om våra erfarenheter av att delta i det praktiknära forskningsprojektet; ”Lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd”, finansierat av skolforskningsinstitutet och deras erfarenheter av att implementera den evidensbaserade högläsningsmetoden Dialogic book reading som är designad för att utveckla barns språk och ordförråd.

Tellusbarn har sedan 2019 deltagit i forskningsprojektet; Lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd, finansierat av skolforskningsinstitutet.

Här kan ni läsa mer om projektet Socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter – Stockholms universitet

Här kan du läsa mer om Symposiet