Tellusbarns forskningsprojekt uppmärksammas internationellt

Tellusbarns och Stockholms universitets gemensamma forskningsprojekt har nominerats till bästa praktiknära forskningsprojekt. Vinnaren koras under konferensen Eapril i Belfast den 22- 24 november 2023. 

Tellusbarn har sedan 2019 samarbetat med Stockholms universitet för att främja forskning och utveckling inom förskoleområdet. Inom forskningsprojektet “Socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd” har vi tillsammans undersökt lek- och språkinterventioner i förskolans miljö. Vi har arbetat med att utveckla barns språk – och ordförrådsutveckling genom högläsningsmetoden dialogic bookreading.

Vi är glada över att vårt arbete uppmärksammas och hoppas att det kan bidra till att främja forskning och utveckling inom förskoleområdet ytterligare. Vi ser att samverkan mellan forskning och praktik har lett till en ökad kvalitet i våra förskolor och därmed en bättre utbildning för barnen.