Läs mer om förskolan: Smedby

Tema Barnkonventionen på kulturförskolan Smedby

På kulturförskolan Smedby har vi arbetat med Barnkonventionen.

Vi använde oss av en projektor med vilken vi projicerade en bild på väggen. Sedan satte vi upp papper på väggen som barnen fick färglägga, bilden symboliserar hur man är en bra kompis. Detta kopplar vi till Barnkonventionen, artikel 2: Alla barn har lika värde och rättigheter.