Läs mer om förskolan: Paletten

Rymden är väldigt populärt här på förskolan Paletten, speciellt bland de äldre barnen. Barnen är väldigt engagerade och nyfikna och vi är väldigt glada att dom visar stort intresse och har viljan att vara med på aktiviteterna.

Vi har en väldigt rolig aktivitet där barnen fick måla av solsystemet i ordning. Vi började med att kolla på solsystemet och de olika planeterna, vi gick igenom alla namn och märkte att alla hade olika färger och storlekar. När barnen vill upptäcka och lära så blir lärandet ännu roligare.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

– utvecklar intresse och förståelse för naturvetenskap” Lpfö18