Läs mer om förskolan: Vega

Tema ”Sagor och berättelser” på förskolan Vega

På kulturförskolan Vega i Haninge har ett gemensamt tema: ”Sagor och berättelser”, startat på alla avdelningarna på förskolan. Arbetet kommer att fortsätta under året, på olika sätt och med olika fokus i de olika grupperna.

På äldrebarnsavdelningen Trollet jobbar barnen med Bockarna Bruse.

Och i mellanbarnsavdelningen Älvan jobbar barnen med ”vänskap” och värdegrund kopplat till temat.