Läs mer om förskolan: Ryttis

Tema Vatten på förskolan Ryttis

På friluftsförskolan Ryttis i Vinsta har barn och pedagoger arbetat med tema ”Vatten”. Så här berättar de:

Häromdagen samlades vi i två smågrupper med syfte att ge barnen mer talutrymme och möjlighet till mer reflektioner än vad de får i helgrupp.

I vårt digitaliseringsprojekt arbetar vi med språkappar där högläsningsappen Polyglutt är en av apparna som vi använder. Vi kopplar det till vårt projekt Vatten och hållbar utveckling.

På samlingen började vi med att återkoppla till temat. Var finns det vatten? Vad behöver vi vatten till? Vi tittade också på vår samlingsmatta om det fanns några djur som bor i och vid vattnet. Vi hade val, delfin, pingvin, sköldpadda och krokodil.

Efteråt läste vi boken ”Havets kalsonger”. Boken är skriven med rim som är kopplat till språkljud och grunden i språkutvecklingen. Vi pratade om vad vi såg på bilderna, vilka djur som fanns i boken och bodde i havet, samt vilket skräp som låg i havet. Vi pratade också om vad vi ska göra med skräpet för att det inte skulle hamna i havet.

Vi har med andra ord fått in läroplansmål om digitalisering, språkutveckling, naturvetenskap och modersmål.