Läs mer om förskolan: Smedby

Temaarbete- utforska naturen med Pippi Långstrump på kulturförskolan Smedby

För att utforska djuren och naturen i vår närmiljö så bestämde vi att tillsammans med dockan Pippi Långstrump, åka på en utflykt till Gunnes gård. Där vi pedagoger fokuserade på att inspirera barnen att vara nyfikna samt stimulera barns intresse för att värna om naturen och djuren.

Barnen fick möjlighet att lära sig om och upptäcka vilka djur som finns i hagen. Vi pedagoger berättade om djuren, livsstil och matvanor samt om skogen växter, löv som faller och olika årstider.

Mål ur förskolans läroplan: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, samt förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur. Samt förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, (Lpfö 18,s.13-14).