Läs mer om förskolan: The Cottage

Tematiskt arbete om vatten på förskolan The Cottage

På Förskolan The Cottage har vi startat igång temaarbete ”Vatten”. Inför detta har vi på planeringsdagen lyft vikten av HUR vi startar igång temaarbetet.

  • Vad vet barnen redan om? (Ta vara på barnens kunskap och tidigare erfarenheter.)
  • Vad vill de veta?
  • En inspirerande lärmiljö och upplevelser (som väcker barnens nyfikenhet för temat.)

Förskolläraren på avdelning Bäcken beskriver uppstarten av temat så här.

”Under uppstartsveckan har vi börjat med att introducera terminens tema för barnen: Vatten!💧

Vi anordnade en samling för att kartlägga barnens erfarenheter och egna intressen kring ämnet:

Vad vill ni veta om vatten?
Vi vill veta vad som bor i havet!

Kan ni berätta om några som ni vet bor i vatten?
Fiskarna! Maneter och hajar.

Varför kan vi inte bo i vattnet?
För vi kan inte andas i vatten! Fiskar kan. Sköldpaddorna kan leva på både land och i vattnet!

Vad använder vi vattnet till hemma då?
LEVA. Duscha, tvätta, diska… och dricka.

Vi informerar sedan barnen om vår vision om att skapa ett projektrum av det Blåa rummet inne på avdelningen. Barnens input: ”Vi kan måla ett stort papper med havet på och skriva VATTENRUMMET.”

Det är alltid roligt att kunna involvera barnen i utformandet av projekt och låta deras tidigare kunskaper och intressen ligga till grund för vår planering av undervisningen.”

Vi kan även se att temat har gett nya idéer till deras lek, berättar avdelning Bäcken.

”Vi har fortsatt att utforska ämnet vatten och barnen har nu självmant börjat komma med idéer för projektet! A menade efter vattenleken på Nytorget att det var passande att göra en damm då vi jobbar med hav och sånt ”den här säsongen”.”

För att väcka nyfikenhet hos barnen ytterligare, har de åkt båt till Båtparken (Anders Franzéns park).

”På vägen dit berättade barnen om platser de besökt och spekulerade om ljudet medan båten körde: ”Det är en sån där propeller under båten som snurrar ju, är det därför det låter såhär brrrrr??” 🛥️ 🎶 Genom att lyssna noga på barnens samtal med varandra, kan vi ta del av hur de resonerar, tolkar, funderar över sitt lärande. På Båtparken fick vi leka bland olika båtmotorer, propellrar, små träbåtar och dylikt! Så roligt!”

Det ska bli så spännande att följa barnens upptäckande resa.