Läs mer om förskolan: Tallkrogen

På kulturförskola Tallkrogen i Enskede har vårdnadshavarna fått ta del av barnens arbete som är inspirerat av konstnären Giacometti. Vårdnadshavarna blev bjudna på vernissage i mörkret. Med en ficklampa i handen fick de kliva in i rummet och undersöka skuggor tillsammans med barnen. I det här projekt har barnen fått förutsättningar att:

  • Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  • Utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  • Utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.
  • Utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Introducera nya begrepp så att barnen får utveckla sitt språk/ordförråd.
  • Utmana och stimulera barnen att utveckla sitt språk och kommunikation samt matematik.

Genom de aktiviteter vi erbjöd har barnen fått möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, musik. De har fått möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, och med digitala verktyg som greenscreen.

Barnens arbete med digitalisering i ateljén med greenscreen syftar till att barnen ska utveckla ett källkritiskt förhållningssätt, fantasi, lekfullhet, och det egna uttrycket.

Barnen fick skapa skulpturer av aluminiumfolie som sen fick befinna sig i en digital fantasivärld. Skulpturerna vill också vara med på museum tillsammans med Giacomettis skulpturer.

Barnen fick instruktioner steg för steg hur de skulle skapa med greenscreen och fick välja i vilka miljöer deras skulpturer skulle vara. De fick även använda andra saker och figurer från en “bra att ha”-låda för att skapa en berättelse med sin figur. De har fått bekanta sig med olika begrepp som t.ex fota, zooma in, zooma ut, förstora, minska, skärpa, spara, ladda ner….Barnen fick också vara med och blev filmade och  fick också befinna sig i olika miljöer. Allt är möjligt från slott till rymden.

Vi avslutade aktiviteterna med “osynliga bollen” där barnens fick turas om att fånga den och berätta hur de upplevde hela processen, de övade på att sätta ord på sina upplevelse, lyfta hypoteser om vad som händer och kom med förslag på olika lösningar.

Läroplan för förskolan 2018

“Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.”