Läs mer om förskolan: Galaxen

Vi på Tellusbarn Galaxen har nu börjat arbeta med ett gemensamt tema som heter ”Runt omkring oss”. När vi på de yngre avdelningarna Månen och Planeten skulle bestämma oss för vad som skulle passa och intressera våra barn kopplat till temat så fastnade vi för ”Min förskola”. I deras ålder och med många som är nyinskolade så är närmiljön, barngruppen och tryggheten här på förskolan det viktigaste i deras vardag hos oss just nu. Så vi börjar med att tillsammans utforska både vår egen gård men även den stora gården utanför förskolan och på andra ställen i närområdet på Södermalm.

Eftersom språk är ett av Tellusbarns fokusområden så blir det en hel del promenader till det närliggande biblioteket på Medborgarplatsen. Just nu har vi lånat många böcker ur serien om ”Alla tre på förskolan” eftersom det passar bra att koppla till vårt tema. Vi lånar inte bara böcker på svenska utan även på engelska och spanska som är de språk som ingår i våra avdelningars profiler.

”Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö” (Lpfö18)

”Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (Lpfö18)