Läs mer om förskolan: Smedby

På kulturförskolan Smedby fick de äldre barnen i dag experimentera med föremål som flyter och sjunker.

Syftet med undervisningen är att barnen ska få förståelse för olika föremåls vikt och hur det påverkar dess flytförmåga. Barnen fick ta olika saker och lägga i vatten och undersöka vad som hände med dem. Barnen tyckte det var intressant och roligt att se vad som hända.

Ur läroplanens mål: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att utforska, beskriva med olika uttrycksformer ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.