Vad växer i skogen?

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Mitt på Kungsholmen i i centrala Stockholm ligger förskolan Sherwood. I stadsdelen bor nästan 71 000 personer. Bland pedagogerna på förskolan finns därför en strävan efter att utveckla barnens medvetenhet kring natur och miljö. En positiv upptäckt är att det för en förskola som Sherwood med sin geografiska placering går att göra många spännande naturvetenskapliga upptäckter med barnen mitt i Stockholm. I vår stadsdel finns inte mindre än 20 parker, för oss är det viktigt att regelbundet besöka dessa i syfte att ge barnen goda förutsättningar för att utvecklas i olika miljöer.  

Idag på utflykten fann några barn olika svampsorter som de blev nyfikna på. Barnen påvisade ett tydligt intresse för vad svamparna heter, om man kan äta dem och varför vissa svampar växer på marken medan andra växer på träd. Tillsammans tittade vi  närmare på svamparna och bestämde oss för att ta reda på det när vi kom till förskolan.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 – förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,”

 (Lpfö-18, s.14).

Fler inlägg

The Cottage

The Cottage – Digital visning

I och med Covid-19 har vi inte möjlighet att erbjuda familjer att komma och besöka vår förskola i den utsträckning vi tidigare haft. Följ med på vår digitala visning i klippet nedan! På förskolan The Cottage som ligger på Södermalm har vi en svensk-engelsk profil och använder bägge språken i vår omsorg och undervisning. Om ni blivit erbjudna plats på förskolan The Cottage och önskar en personlig visning är ni varmt välkomna att kontakta rektor Annie Jämtell på 070-445 76 80

Piazzan

Självporträtt på Piazzan

Under hösten har femåringarna på avdelningen Orange på förskolan piazzan tillbringat mycket tid i I ateljén. De har skapat självporträtt av olika material  och tekniker såsom teckning med blyertspenna, målning med flaskfärg, limning med naturmaterial samt skulptering i lera. Barnen har studerat sig själva i spegel men också tagit hjälp av varandra i skapandet. Barnen noterar likheter och olikheter med varandra och lär sig utveckla respekt för varandra och sig själva.   Syftet med att ha samma uppgift med olika material är att åskådliggöra varje materials potential och därmed ge barnen verktyg. När barnen får tillgång till detta så ges