Vad växer i skogen?

Mitt på Kungsholmen i i centrala Stockholm ligger förskolan Sherwood. I stadsdelen bor nästan 71 000 personer. Bland pedagogerna på förskolan finns därför en strävan efter att utveckla barnens medvetenhet kring natur och miljö. En positiv upptäckt är att det för en förskola som Sherwood med sin geografiska placering går att göra många spännande naturvetenskapliga upptäckter med barnen mitt i Stockholm. I vår stadsdel finns inte mindre än 20 parker, för oss är det viktigt att regelbundet besöka dessa i syfte att ge barnen goda förutsättningar för att utvecklas i olika miljöer.  

Idag på utflykten fann några barn olika svampsorter som de blev nyfikna på. Barnen påvisade ett tydligt intresse för vad svamparna heter, om man kan äta dem och varför vissa svampar växer på marken medan andra växer på träd. Tillsammans tittade vi  närmare på svamparna och bestämde oss för att ta reda på det när vi kom till förskolan.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 – förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,”

 (Lpfö-18, s.14).