Läs mer om förskolan: BackenPussletSolenSvartgarn

Svensk förskola är på många sätt unik i världen. Idag går över en halv miljon barn i förskolan. Uppdraget är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Så står det i Skollagen, som reglerar verksamheten och anger dess ramar. Förskolans dag firas över hela landet den 16 maj för att uppmärksamma förskolan och fira alla förskollärare och barnskötare som varje dag gör en stor insats i att möta alla barn.

På många av Tellusbarns förskolor firades Förskolans dag med upptåg, skapande, lek och aktiviteter! Det mesta skedde utomhus i det härliga försommarvädret. Här är ett axplock av bilder på aktiviteter.