Vi Hjälper Troll-Ulla med att säga stopp

På kulturförskolorna Melodin, Fiolen, Poseidon och Symfonin så är karaktärerna och äventyren i den ”Magiska Skogen” en del av undervisningen.

Varje vecka besöker teaterpdagogen Emma-Helena Berglund förskolorna. Hon är också författaren till berättelserna om de magiska karaktärerna som ofta behöver hjälp av experterna, som förstås är barnen på förskolorna.

De senaste veckorna har temat på teaterstunderna varit ”stopp & integritet”. 

Den lite brokiga men vänliga karaktären Troll-Ulla har haft svårt med gränssättning och myrorna äter hela tiden upp hennes mat. Barnen har därför fått hålla en stopp-skola med henne, där de tillsammans fått öva på det. Med hjälp av olika dramalekar så har det övats på olika scenarion där vi övat på att säga stopp och lyssna på stopp. Till exempel så har barnen fått trolla kompisarna till olika djur och när barnet känt att djuret kom för nära så sa det stopp och djuren backade. Genom att kontinuerligt öva på att säga och lyssna på stopp-signaler, så hjälper det barnen att känna sig bekväma i att säga ifrån när något inte känns bra. Dessutom sätter sig det förhoppningsvis även i muskelminnet.

Mellan dessa övningar har viktiga diskussioner även uppstått, så som vilka signaler man ska lyssna på, att det finns olika sätt att säga stopp på och att ett nej alltid är ett nej. 

Handlingen från detta dramaäventyr är hämtat från ett avsnitt med Magiska Skogen på Barnradion som handlar just om, stopp och som går att lyssna på här:  https://sverigesradio.se/avsnitt/906699

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Illustration: Gunilla Hagström / Form Nation