Melodin

Får man ha pyjamas på förskolan?

Vi har haft en pyjamasmysdag! Emma, vår teaterpedagog, hade pyjamas på sig och sov på mattan nedanför vår soffa, när vi kom in. Vi smög för att inte väcka henne. Efter en liten stund vaknade hon och upptäckte oss och att vi, barn och pedagoger också hade pyjamas. Tänk att man kan ha pyjamas på sig på förskolan! Vi låtsades att det var natt och alldeles mörkt ute. Det enda som syntes på himlen var månen och några stjärnor. Efter att ha sjungit lite viftade vi allesammans på tårna, blåste på dem och uttalade en trolleriramsa och plötsligt hade vi

Läs mer »

Nyetablering i Upplands Väsby

Tellusbarn är idag verksamma i Stockholm och Uppsala, totalt drivs 20 förskolor i varierande storlek. Ända sedan bolaget grundades 2007 har bolaget haft en stabil expansion. Vissa förvärv har varit uppköp av befintliga förskolor medan Tellusbarn vid andra tillfällen varit med redan från byggstart. Något som ger oss möjlighet att vara med i diskussioner med byggherrar och fastighetsägare i ett tidigt skede. Idag ryms över 1000 barn inom verksamheten med målet att ge varje barn en bra start i livet och ett fokus på språk, skapande och hälsa. Vi kan nu stolt presentera att de första spadtagen har tagits i

Läs mer »
Discovery

Att pedagogiskt vägleda barn i kommunikation och identitetssökande

Förskolan Discovery är belägen mitt på Tibble torg i ljusa nyrenoverade lokaler. Verksamheten genomsyras av språk och kreativitet och med läroplanen som grund har vi skapat en förskola med högt till tak, här har barnen rum för delaktighet och inflytande. Med kreativa, empatiska och ansvarstagande barn och pedagoger bildar Discovery en helhet. Detta med hjälp av med engelsktalande pedagoger som håller samlingar och vardagliga aktiviteter på engelska och en konstpedagog som kommer till förskolan en gång i veckan. På vår förskola uttrycker vi oss på alla olika sätt! Pedagogiken är naturligtvis en röd tråd i vår verksamhet och präglar varje

Läs mer »
Akvarellen

Musik & teaterbesök på Kulturförskolan Akvarellen

På onsdagar fylls barngrupperna på Kulturförskolan Akvarellen av lite extra kulturupplevelser. Då besöker vår teaterpedagog Emma förskolan, tillsammans med barn i alla åldrar skapar de dramalekar, musik och fantasifyllda äventyr. Något som uppskattas av såväl barn som personal. I början av terminen ligger fokus under teaterstunderna på att etablera relationer, hitta glädje tillsammans och att stärka barngrupperna. För att uppnå detta arbetar vi bland annat med lekar och aktiviteter där samtliga barn inkluderas. Dramalek innebär att barngruppen deltar i ett rollspel, pedagogen leder handlingen framåt medan barnen deltar i problemlösningen och aktiviteterna med den kreativitet och fantasi som barnen besitter. Att

Läs mer »
Backen

Värdegrundsarbete på Backen

Välkomna tillbaka efter sommaren Med start första september och kommande sex veckor kommer barn och personal på förskolan Backen inleda ett nytt projekt. Man kommer gemensamt genom samarbetsövningar och dialog arbeta med förskolans värdegrund. Syftet är att skapa medvetenhet om allas lika värde. Något vi hoppas att barnen kommer bära med sig i leken på förskolan samt i livet utanför förskolans värd. För att inkludera varandra kommer samarbetsövningar vara särskilt centrala under dessa veckor. I slutet av projektet kommer resultatet av det gemensamma arbetet presenteras på den vernissage som barnens familjer kommer bjudas in till. Under dessa veckor kommer vi

Läs mer »
The Cottage

QR – Samling på The Cottage

QR är en förkortning av Quick Respons, med andra ord snabbt svar. En QR-kod har utformningen av många prickar. Dessa prickar som pedagoger och barn benämner som “myrornas krig” är en länk till digital visuell information. Genom att introducera QR- koder i förskolan säkerställer att barnen genom nyfikenhet och delaktighet utforskar digitala verktyg. Att samarbeta och interagera med hjälp av QR-koder skapar glädje då problemlösning sker tillsammans. Att prova på QR-koder är något barnen på The Cottage jobbat med under en tid. Lyssna på en saga, en sång eller som vi gör på våra QR-samlingar: titta på en bild som

Läs mer »

Välkommen till Tellusbarn

Vi vill bidra till att barnen får en bra start i livet. Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa. Vi kompletterar vår tydliga profil med utrymme för lokala variationer och initiativ.

I varje förskola har medarbetarna stora möjligheter att anpassa verksamheten till lokala förutsättningar, familjernas och barnens önskemål och sina egna kompetenser och intresseområden.

Tellusbarn grundades 2007 och driver idag över 20 förskolor i Stockholms och Uppsala med över 1 000 barnomsorgsplatser.