Galaxen

Nu får vi äntligen jobba med snö på Galaxen

Vi arbetar mycket med naturmaterial i våra verksamheter och just nu är det fokus på snö både för de äldre och för de yngre barn. För vissa är det första snön som faller till marken medan det för andra är ett känt fenomen. Oavsett så är snö väldigt spännande att experimentera med. Vi har skapat snökonst både utomhus och inomhus tillsammans med barnen. Det blir ett utforskande och undersökande samtidigt som barnen skapar konstverk. Vi ställer frågor kopplat till den aktivitet vi gör, exempelvis, vad händer när vi lägger snö i handen? Vad är det som gör att den smälter?

Läs mer »
Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Läs mer »
Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och

Läs mer »
Snögubbe och julgran
The explorer

Snart är det jul!

I december månad har barnen på The Explorer fått pröva på att skapa med olika material. I temat jul finns det inga gränser för fantasin när man har en trolldeg i handen. Hur känns degen? Är den mjuk eller hård? Kan man rulla en boll eller göra en tomte? Barnen prövade också att göra handavtryck med sina händer och resultatet blev personliga julkort. När man klipper och limmar får man också öva på sin finmotorik och det gjorde barnen när dom skapade julkulor genom att pröva på att klippa cirklar och limma fast remsor av guldpapper. På de dagliga skogsutflykterna

Läs mer »
Tellusgruppens vd Bijan Fahimi
Aktuellt från oss

Tellusgruppens vd Bijan Fahimi på GP Debatt

Debatten om friskolornas vinstuttag har blossat upp på nytt. Det är obegripligt att skolföretag som bedriver verksamhet som uppenbarligen är efterfrågade framställs som ett av skolans största problem, skriver Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen. Vi är inte en del av problemet, vi är en del av lösningen. Läs artikeln här

Läs mer »
The Cottage

Digization in preeschool

Digitization in preschool. What does this mean? This means that we work with, among other things, QR codes and our robot mouse. With QR codes, we have now taken the first step by working with it several times a week. Right now it is done through our calendar during the month of December. We got our robot mouse in the fall. The robot mouse’s purpose is programming. Through programming, the child gets another language that they will benefit from in the future, and that is through algorithms and commands. Programming teaches the child to understand that a command, an instruction,

Läs mer »

Välkommen till Tellusbarn

Vi vill bidra till att barnen får en bra start i livet. Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa. Vi kompletterar vår tydliga profil med utrymme för lokala variationer och initiativ.

I varje förskola har medarbetarna stora möjligheter att anpassa verksamheten till lokala förutsättningar, familjernas och barnens önskemål och sina egna kompetenser och intresseområden.

Tellusbarn grundades 2007 och driver idag över 20 förskolor i Stockholm, Uppsala och Enköping med över 1 000 barnomsorgsplatser.