Robinson

Projekt Vatten på förskolan Robinson

Hela huset jobbar med samma projekt: Vatten. De äldre barnen samtalade om var och när vi upplever vatten. Flera barn tänkte på när det regnar och att det är roligt att plaska i pölar. Vi satte upp olika vattenbilder på avdelningen. För att barnen ska få förståelse för hur regn uppstår läste vi sagan om ”vattendroppens äventyr”. Vi ritade ett kretslopp för att barnen skulle förstå bättre vad som händer när vattendroppar övergår till ånga och svävar upp till vattenmoln, för att sedan övergå till regn. Vi lät sedan barnen vara delaktiga i att skapa ett eget moln som ska

Läs mer »
Pojke med fiol
Aktuellt från oss

Med skapande väcker vi nyfikenheten hos barnen

Ett av Tellusbarns fokusområden är skapande och därför tycker vi det är extra viktigt att barnen i våra verksamheter får ta del av skapande i olika former, som till exempel teater, bild, sång och musik. På våra specialinriktade kulturförskolor har vi dessutom en egen fiolpedagog som varje vecka spelar fiol med de äldre barnen och en teaterpedagog som tar med barnen på fantasifulla äventyr med dramalekar och musikaktiviteter. Hos oss är det själva skapandeprocessen i sig som är det viktiga; att väcka nyfikenhet, upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. Vi ger barnen utrymme för olika uttrycksformer vilket har

Läs mer »
The Cottage

Nu välkomnar vi Babblarna även till The Cottage

De färgglada figurerna Babblarna är populära! På förskolan The Cottage, på avdelningen för de yngre barnen, arbetar de i dagarna med grundfärgerna i sina skapelser och i miljön. Det är mycket nyfikenhet och lekfullhet i arbetet. Till avdelningen har de välkomnat Babblarna Doddo och Bobbo. Uppskattat av barnen och nu väntar vi på att resten av gänget Babblarna kommer på besök!

Läs mer »
Oasen

I dramaäventyren på förskolan Oasen är allt möjligt!

På förskolan Oasen i Bagarmossen sker varje vecka fantasifulla äventyr med dramalekar och musikaktiviteter. Varje dramatillfälle är uppbyggt med samma struktur. En av byggstenarna är förberedelsen, att förbereda rummet och “plantera” olika moment som sedan dyker upp i dagens dramaturgi. Dramapedagogen Emma berättar: “Sedan är dags för barnen att komma, då börjar det magiska redan innan de kliver in, då de får lämna en varsin magisk biljett. Kanske en fjärilsbiljett eller en snurrbiljett? Det är osynliga biljetter som sätter starten, att nu går de in i fantasins värld, där allt kan hända! Sedan smyger vi in och sätter oss, bekräftar

Läs mer »
Piazzan

Projekt Babblarna på förskolan Piazzan

Utdrag ur Tellusbarns uppdrag, inriktning och mål 2020/2021: ”Våra förskolor ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Varje barn är kompetent och har många förmågor. Det är Tellusbarns mål att barnen i vår utbildning ska ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar och intressen.” På förskolan Piazzan arbetar vi med olika projekt där vi utgår ifrån barnens intressen. På yngrebarnsavdelningen sker ofta det första steget för barnen in i förskolans värld och fokus ligger därför på att skapa trygghet och gruppgemenskap. Med de yngsta barnen har

Läs mer »
Aktuellt från oss

Allt fler friskoleelever enligt ny rapport

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att antalet elever i friskolor fortsätter att öka. Drygt 384 000 barn och elever går i dag i en fristående förskola eller skola, vilket motsvarar 19 procent av drygt 2 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor. Samtidigt är nöjdheten bland såväl elever, vårdnadshavare och lärare i friskolor högre än i kommunala skolor i nästan alla redovisade frågeställningar visar Skolinspektionens enkätundersökning som genomförs i årskurs 5 och 9 samt i årskurs 2 på gymnasiet. Det finns fristående förskolor i 249 av landets 290 kommuner, medan det finns fristående grundskolor i 186 kommuner.

Läs mer »

Välkommen till Tellusbarn

Vi vill bidra till att barnen får en bra start i livet. Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa. Vi kompletterar vår tydliga profil med utrymme för lokala variationer och initiativ.

I varje förskola har medarbetarna stora möjligheter att anpassa verksamheten till lokala förutsättningar, familjernas och barnens önskemål och sina egna kompetenser och intresseområden.

Tellusbarn grundades 2007 och driver idag över 20 förskolor i Stockholm, Uppsala och Enköping med över 1 000 barnomsorgsplatser.