The Cottage

The Cottage – Digital visning

I och med Covid-19 har vi inte möjlighet att erbjuda familjer att komma och besöka vår förskola i den utsträckning vi tidigare haft. Följ med på vår digitala visning i klippet nedan! På förskolan The Cottage som ligger på Södermalm har vi en svensk-engelsk profil och använder bägge språken i vår omsorg och undervisning. Om ni blivit erbjudna plats på förskolan The Cottage och önskar en personlig visning är ni varmt välkomna att kontakta rektor Annie Jämtell på 070-445 76 80

Läs mer »
Piazzan

Självporträtt på Piazzan

Under hösten har femåringarna på avdelningen Orange på förskolan piazzan tillbringat mycket tid i I ateljén. De har skapat självporträtt av olika material  och tekniker såsom teckning med blyertspenna, målning med flaskfärg, limning med naturmaterial samt skulptering i lera. Barnen har studerat sig själva i spegel men också tagit hjälp av varandra i skapandet. Barnen noterar likheter och olikheter med varandra och lär sig utveckla respekt för varandra och sig själva.   Syftet med att ha samma uppgift med olika material är att åskådliggöra varje materials potential och därmed ge barnen verktyg. När barnen får tillgång till detta så ges

Läs mer »
Solen

Solen kliver in i sagans värld

På Solen har vi ett genomgående projekt som bjuder in oss i sagornas värld. Sagorna ger oss verktyg att undervisa ämnesdidaktiskt med fokus på språket, processen och reflektionen. Vi utmanar barnen i sagans olika delar och vi använder oss av utomhuspedagogik, digitalisering och estetiska lärprocesser i vår undervisning. Sagan som varje avdelning valt är utgångspunkten i utforskandet och undervisningen, med språket som den centrala delen. Att undervisa barnen i språk genom att skapa ett ämnesdidaktiskt sammanhang gör att vi kan ge barnen upplevelser och förståelse för sagans innehåll. Vi har utforskat färger genom Petter och hans fyra getter. Vi tränar

Läs mer »
Illustration: Gunilla Hagström / Form Nation
Fiolen

Vi Hjälper Troll-Ulla med att säga stopp

På kulturförskolorna Melodin, Fiolen, Poseidon och Symfonin så är karaktärerna och äventyren i den ”Magiska Skogen” en del av undervisningen. Varje vecka besöker teaterpdagogen Emma-Helena Berglund förskolorna. Hon är också författaren till berättelserna om de magiska karaktärerna som ofta behöver hjälp av experterna, som förstås är barnen på förskolorna. De senaste veckorna har temat på teaterstunderna varit ”stopp & integritet”.  Den lite brokiga men vänliga karaktären Troll-Ulla har haft svårt med gränssättning och myrorna äter hela tiden upp hennes mat. Barnen har därför fått hålla en stopp-skola med henne, där de tillsammans fått öva på det. Med hjälp av olika

Läs mer »
Växthuset

Halloween på Växthuset

Halloween har firats i Sverige sedan 1990 talet men traditionen sträcker sig längre tillbaks än så. Till USA togs traditionen med från Irland redan under 1800 talet. Redan då klädde man ut sig för att tigga mat och dryck till den keltiska högtiden Samhain och tända pumpor placerades ut utanför husen i syfte att driva bort ondska. På förskolan växthuset ville vi också uppmärksamma denna högtid för barnen i verksamheten. Därför gjorde vi under halloweenveckan en utflykt till en äng för att gemensamt äta frukt och prata om pumpor med en av barngrupperna. Väl där tog det inte lång tid

Läs mer »
Sherwood

Vad växer i skogen?

Mitt på Kungsholmen i i centrala Stockholm ligger förskolan Sherwood. I stadsdelen bor nästan 71 000 personer. Bland pedagogerna på förskolan finns därför en strävan efter att utveckla barnens medvetenhet kring natur och miljö. En positiv upptäckt är att det för en förskola som Sherwood med sin geografiska placering går att göra många spännande naturvetenskapliga upptäckter med barnen mitt i Stockholm. I vår stadsdel finns inte mindre än 20 parker, för oss är det viktigt att regelbundet besöka dessa i syfte att ge barnen goda förutsättningar för att utvecklas i olika miljöer.   Idag på utflykten fann några barn olika svampsorter

Läs mer »

Välkommen till Tellusbarn

Vi vill bidra till att barnen får en bra start i livet. Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa. Vi kompletterar vår tydliga profil med utrymme för lokala variationer och initiativ.

I varje förskola har medarbetarna stora möjligheter att anpassa verksamheten till lokala förutsättningar, familjernas och barnens önskemål och sina egna kompetenser och intresseområden.

Tellusbarn grundades 2007 och driver idag över 20 förskolor i Stockholms och Uppsala med över 1 000 barnomsorgsplatser.