Pusslet

Digitala samlingar på förskolan Pusslet i Älvsjö

Förskolan ska arbeta med digitala verktyg på ett sätt som gynnar alla barns lärande och läroplanen beskriver att utbildningen ska lägga grunden för barnens digitala kompetens. Nu i coronatider när många barn är hemma, skapas perfekta tillfällen att tänka nytt med digital teknik. På förskolan

Läs mer »
Uppfinnaren

Välkommen till Uppfinnaren

Hej, Thomas Nilsson heter jag och arbetar som rektor på förskolan. Jag är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskola och skola sedan 1994. Min vision med förskolan förutom Tellusbarns vision som är ” En bra start i livet inför mötet med den stora världen”

Läs mer »
Piazzan

QR-koder på förskolan Piazzan

QR är en förkortning av Quick respons, med andra ord snabbt svar. En Qr-kod ser ungefär ut som en samling av massa prickar (myrornas krig), men är egentligen en länk som kan rymma en massa information. Genom att introducera QR-koder i förskolan ger man inte

Läs mer »

Åtgärder vid misstänkt coronavirus, covid-19

Smitta gällande barn: Förskolornas personal håller en löpande dialog med samtliga vårdnadshavare. Är du som vårdnadshavare orolig, vänd dig till förskolans rektor. Samtliga barn med symtom på luftvägsinfektion ombeds att hålla sig hemma. På förskolan har vi förstärkt handhygienen, vänligen iaktta denna förstärkta rutin även

Läs mer »

Välkommen till Tellusbarn

Vi vill bidra till att barnen får en bra start i livet. Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa. Vi kompletterar vår tydliga profil med utrymme för lokala variationer och initiativ.

 

I varje förskola har medarbetarna stora möjligheter att anpassa verksamheten till lokala förutsättningar, familjernas och barnens önskemål och sina egna kompetenser och intresseområden.