En bra start i livet inför mötet med den stora världen

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Välkommen till Tellusbarn

Tellusbarn grundades 2007. Idag driver bolaget 27 förskolor med runt 2 000 utbildningsplatser. Tellusbarn har verksamhet i nio kommuner i Stockholms län och Uppsala län.

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

En del av Tellusgruppen
Tellusgruppen är en fristående aktör som via sina dotterbolag verkar inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är moderbolag till Tellusbarn, Tellusskolan och Nanny by Tellus och Omniglot.