Nytt samarbete mellan Tellusbarn och Magnolia Bostad – Sundbyberg

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Under Q4 2020 är planerad byggstart för den fastighet i Sundbyberg där Tellusbarn under 2023 kommer öppna en ny enhet. Vi ser fram emot att återigen hyra lokaler av Magnolia Bostad som även är hyresvärd för lokalen där enheten The Explorer i Österåker huserar.

Tellusbarn ser med tillförsikt på den nya enhetens arkitektur såväl inomhus som utomhus. Med stor noggrannhet har Lindberg Stenberg Arkitekter i samråd med Magnolia Bostad valt material som kommer vara ändamålsenliga för Tellusbarns verksamhet. Byggnaden är byggd på ett sådant sätt att den kommer kunna certifieras med Miljöbyggnad Silver. Totalt kommer förskolan utgöra  775 kvm. Den tillhörande gården kommer utformas för att inspirera till nyfikenhet och utveckling.

Bijan Fahimi, VD för Tellusbarn i Sverige säger;

Öppningen av denna förskola innebär premiär för Tellusbarn i Sundbybergs kommun. Att ges möjlighet att erbjuda fler barn en bra start i livet och för oss i en ny kommun känns både spännande och roligt. Då vårt tidigare samarbete med Magnolia Bostad varit mycket framgångsrikt ser vi fram emot fler givande samarbeten i framtiden

Mer om Tellusbarns nya förskola I Sundbyberg och samarbetet med Magnolia Bostad finns att läsa här

Bild lånad från Magnolia Bostad

Fler inlägg

Tulpanen

En liten glimt från Tulpanens förskola

Hela förskolan har ett gemensamt tema: KROPPEN. Vi tränar varje dag på att benämna rätt ord på rätt kroppsdel. Vi har planerade aktiviteter så att barnen utvecklas i sitt lärande på ett lekfullt sätt. ’’ Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande’’ (Lpfö 18). Här är några inlägg vi har på vår tidslinje från höstterminen: Hela förskolan samlas tre gånger i veckan och dansar till rörelsemusik. Syftet är att barnen ska utveckla sin grovmotorik och träna på det sociala

Torget

DBR – Dialogic Book Reading

På förskolan Torget i Rinkeby har nästan alla barn ett annat modersmål än svenska. Att jobba med det svenska språket är därför extra viktigt för att erbjuda alla barn som deltar i verksamheten en bra start i livet. Förskolan ingår i ett forskningsprojekt lett av Stockholms universitet där DBR tillämpas för att följa barnens språkutveckling. Metoden bygger på att utveckla muntligt språk genom strukturerade boksamtal. Målord används i bilderboksläsning med mer dialog genom att särskilt fokus fästs vid dessa. Detta innebär att ur de böcker som användes vid lästillfällena har sex stycken målord valts ut. Dessa ord uppmärksammas särskilt och