Läs mer om förskolan: Solen

Tellusbarn Solen får godkänt på alla områden i kommunens granskning

Tellusbarn Solen är godkänd på alla områden efter en kvalitetsgranskning utförd av Utbildningsförvaltningen i Sigtuna kommun. Det är respektive kommun som ansvarar för tillsynen av fristående skolor inom kommunen. En tillsyn innebär att kommunen genomför en självständig granskning som syftar till att undersöka om huvudmannen har uppfyllt de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

I det här fallet varade besöket i tre timmar och representanter från Sigtuna kommun fick träffa och intervjua företrädare för huvudman, rektor för förskolan, tre pedagoger och fyra vårdnadshavare. Representanterna besökte alla avdelningar och inspekterade. 

Tellusbarn förskolan Solen befanns uppfylla kraven inom samtliga granskade områden. Kvalitetsgranskningen resulterade alltså i en prickfri tillsyn!

Här finns möjlighet att läsa rapporten i sin helhet.

Bedömningsområden:

  • Pedagogisk ledning och systematiskt kvalitetsarbete
  • Grundläggande värden, trygghet och normer
  • Omsorg och undervisning
  • Individens behov, delaktighet och inflytande
  • Samverkan och övergångar
  • Ägar- och ledningsprövning
Personalen firade den prickfria kvalitetsgranskningen med tårta och alkoholfritt bubbel.

Personalen firade det goda resultatet i kvalitetsgranskningen med tårta och alkoholfritt bubbel.