Inskolning

En trygg introduktion för ditt barn

Vi tillämpar föräldraaktiv introduktion. Det innebär att våra nya barn och vårdnadshavare introduceras i verksamheten under några dagar. Under den tiden är du som vårdnadshavare med ditt barn hela tiden.

Syftet med föräldraaktiv introduktion är att vårdnadshavare och barn tillsammans ska få bli trygga i miljön, med verksamheten och pedagogerna innan barnet ska lämnas första gången. Efter några dagar tillsammans lämnar vårdnadshavaren barnet på förskolan i dialog med pedagogerna på avdelningen.

Introduktionens längd anpassas efter varje individuellt barn i dialog med barnets vårdnadshavare. Efter några veckor hålls ett uppföljningssamtal med ansvarig pedagog och det inskolade barnets föräldrar.