Robinson

Läs mer om oss och vår verksamhet

Robinson

Projekt Vatten på förskolan Robinson

Hela huset jobbar med samma projekt: Vatten. De äldre barnen samtalade om var och när vi upplever vatten. Flera barn tänkte på när det regnar och att det är roligt att plaska i pölar. Vi satte upp olika vattenbilder på avdelningen.