Samarbetspartner

Vi på Tellusbarn samarbetar med följande partner i olika projekt:

ILTI (Inkluderande lärmiljöer och tidiga insatser)

Forskningsnätverk där yrkesverksamma från olika kommuner (pedagoger, specialpedagoger rektorer och andra) och forskare möts.

Stockholms universitet/specialpedagogiska institutionen

Vi jobbar tillsammans i projektet: ”Lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd”. Forskningsprojekt är finansierat av skolforskningsinstitutet.

Under länkarna nedan kan du läsa mer om våra samarbeten och projekt

Specialpedagogiskt forskningsnätverk

Lek och språk

Lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd